Øster Alling vandværk leverer vand
til 166 forbrugere

Vandværket leverer ca. 38.424 m3 vand
til forbrugerne

Øster Alling Vandværk I/S

Referat fra generalforsamling 12 marts 2015

Velkomst ved Formand Per Kvorning

21 interessenter repræsenteret.  23 personer inkl. bestyrelsen var til stede .

1. Valg af ordstyrer.

Per Kvorning  blev valgt

2.  Valg af referent.

Johnny Olsen blev valgt

3. Formandens beretning.

Det har været et rimeligt stille år for vandværket.

vi har fået 2 nye interessenter  Peter Fisker og  Jens Bagger.

Vi har 2 boringer på vandværket, den gamle er nu blevet lukket da der er blevet sporet kimtal og for højt nitrat niveau. Dermed er der kun 1 boring tilbage som er fra 1988.

Norddjurs kommune vil ikke give tilladelse til en ny boring pga kommunens vandmiljøplan.

4. Kassererens beretning.

Klaus gennemgik regnskabet, men pga. travlhed kunne National Revision ikke nå at få det reviderede regnskab færdig til denne general forsamling.

Regnskabet kunne af gode grunde  ikke godkendes.

Regnskabet forventes at blive sendt til godkendelse på næste generalforsamling d. 26 Marts.

5.

Orientering om Vandsamarbejde vest fra ingeniørselskabet Niras.

Michael Hansen fra Niras kom med en meget detaljeret orientering om hvad Vandsamarbejde vest er.

Herunder var der også mulighed for at stille spørgsmål til Michael.

Bestyrelsen gør opmærksom på at den 26 Marts vil Michael komme igen og give samme orientering .

Bestyrelsen vil også hermed på det kraftigste opfordre ALLE interessenter til at møde op på næste generalforsamling.

 

6.

Afstemning om Øster Alling Vandværks videre deltagelse i Vandsamarbejde Vest.

Efter en konstruktiv debat blev der afholdt afstemning om gyldigheden af denne afstemning.

Her stemte 21 for og 2 imod. Ifølge vedtægterne er afstemning om Øster Allings Vandværks videre deltagelse i Vandsamarbejde vest gyldig.

17 stemte for.

3 stemte imod.

1 stemte blank.

Bestyrelsen gør hermed opmærksom på at den næste generalforsamling den 26 Marts kl 1900 i Øster Alling forsamlingshus vil der blive afholdt den endelige afstemning om Øster Alling Vandværks videre deltagelse i Vandsamarbejde Vest, og opfordrer hermed ALLE interessenter til at møde op og afgive deres stemme.

7.

Fremtidsplaner.

Dette punkt blev belyst under punkt 5.

8.

Valg til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem, Bjarne Viftrup - Genopstiller

Bestyrelsesmedlem Per Kvorning - Genopstiller

Suppleant, Lars Kirial

Suppleant, Henrik Thuesen.

Grundet ingen modkandidater blev alle genvalgt.

9.

Valg af revisorer.

National Revision Auning blev valgt

10

Eventuelt.

Borgerforeningen anmoder på grund af skrantende økonomi at blive fritaget for betaling af vand til Øster Alling forsamlingshus.