Øster Alling vandværk leverer vand
til 166 forbrugere

Vandværket leverer ca. 38.424 m3 vand
til forbrugerne

Formand:     Bjarne Viftrup
      Elmelundsvej 13, Øster Alling
      8963 Auning
Tlf.:     2328 9364
       
Kasserer:     Claus Jørgensen
              Dalsgaardvej 11, Outrup
            8963 Auning
Tlf.:      4027 4560
                   
Bestyrelsesmedlem:     Johnny Olsen
      Hovedgaden 42,Øster Alling
      8963 Auning
   
       
Bestyrelsesmedlem:     Henrik Thusen
     

Allingkærvej 1

      8963 Auning
    
         
Bestyrelsesmedlem:     Lars Kirial
      Stadionvænget 10, Øster Alling
      8963 Auning
   
                
Suppleant:     Helle Lemmer
      Dalsgaardvej 11
      8963 Auning
       
Suppleant:     Anders Westermann
      Ådalsvej 14
      8963 Auning