Øster Alling vandværk leverer vand
til 166 forbrugere

Vandværket leverer ca. 38.424 m3 vand
til forbrugerne

Takstblad for Øster Alling Vandværk 2022

Driftsbidrag:        Excl. moms     Incl. moms
Fast årlig afgift pr. ejendom pr. boligenhed           kr.       500,00           625,00
Vandmålerafgift     kr.       100,00           125,00
Kubikmeterafgift pr. m3     kr.           5,50               6,88
Afgift af ledningsført vand (til staten) pr. m3         kr.           6,18               7,73
Gebyr til grundvandssikring (til staten) pr. m3       kr.           0,19               0,24

 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift), I byzone    Excl. moms     Incl. moms
Forsyningsledningsbidrag i byzone pr. ejendom kr.    9.180,00        11.475,00
Stikledningsbidrag pr. stk. kr.    6.630,00           8.287,50

 

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift), I landzone            Excl. moms     Incl. moms
Forsyningsledningsbidrag i landzone pr. ejendom kr.  92.970,00      116.212,50
Stikledningsbidrag pr. stk. kr.    6.630,00           8.287,50


I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet faktiske udgifter til etablering af forsyningsledninger, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter indeks for vandledningsarbejde pr. 1. oktober

Gebyrer;        Excl. moms     Incl. moms
Rykkergebyr     kr.       100,00        momsfrit
Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning     kr.     1.000,00        1.250,00
Gebyr ved manglende aflæsning af vandmåler, ved skønnet stand     kr.       300,00        momsfrit
Gebyr ved manglende aflæsning af vandmåler, ved værkets aflæsning     kr.       400,00          500,00

Kontakt vandværket ved vandspild fra skjult ledning, hvor det evt. vil være muligt at få refusion af afgift på ledningsført vand og vandafgift.

 Anlægs- og driftsbidrag godkendt af Norddjurs Kommune den 15. marts 2022