Øster Alling vandværk leverer vand
til 166 forbrugere

Vandværket leverer ca. 38.424 m3 vand
til forbrugerne

Vandværket

Øster Alling vandværk er beliggende

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 personer. Se mere under fanen kontakt

Ved ledningsbrud

Kontakt da venligst vandværket straks

    Link til vandsam.com