Øster Alling vandværk leverer vand
til 166 forbrugere

Vandværket leverer ca. 38.424 m3 vand
til forbrugerne

Vandsamarbejde

I Vandsamarbejde 1 og Vandsamarbejde 2 kan du læse mere om mange af de nye tiltag vedrørende vandsamarbejde som Øster Alling Vandværk deltager i.

Siderne åbner i nyt vindue, således at det vil være muligt at printe siderne.

God fornøjelse :-)