Øster Alling vandværk leverer vand
til 166 forbrugere

Vandværket leverer ca. 38.424 m3 vand
til forbrugerne

Øster Alling Vandværk a.m.b.a.

Referat af generalforsamling tirsdag den 9. april 2024

1. Valg af dirigent

Jens Anker Kvorning blev valgt.

2. Bestyrelsens beretning

 • Vi har købt 20.208 m3 vand ved Vandsam til 5,65 kr. pr m3.
 • Vi har solgt 20.086 m3 til 5,5 kr. pr. m3.
 • Vi har betalt for 30.457 m3 aconto efter forbrug i 2022, så vi får 70.373,50 m3 retur marts 2024
 • Vandspild:
  • Købt - solgt = 122 m3, hvilket er meget tilfredsstillende.
 • Vi har fået opdateret vores digitale ledningsnet ved Thvilum, så vi lever op til LER 2.0 kravene.
 • Vi har besluttet at skifte alle vandure til Kamstrup elektroniske målere.
 • Aqua Djurs vil overtage aflæsning fra 31/12-24.

3. Det reviderede regnskab godkendes

Claus Jørgensen fremlagde det reviderede regnskab, som viste et overskud på 44.000 kr. på driften. Det reviderede regnskab blev godkendt.

4. Indkomne forslag

Ingen

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

Bjarne Viftrup og Lars Kirial på valg - Begge blev genvalgt.    

Bestyrelse:

 •   Bjarne Viftrup
 •   Claus Jørgensen
 •   Johnny Olsen
 •   Henrik Thuesen
 •   Lars Kirial

Suppleanter:

 • Helle Lemmer
 • Anders Westermann

6. Valg til Vandsam A/S

Bjarne Viftrup.

7. Afstemning om fusion med Aqua Djurs

7 stemte for. 1 stemte blankt.

Alle fremmødte kunne ikke blive enige om fortolkningen af vedtægterne, så derfor skal der  afholdes en ekstraordinær generalforsamling.

8. Valg af revision

Grant Thornton.