Øster Alling vandværk leverer vand
til 166 forbrugere

Vandværket leverer ca. 38.424 m3 vand
til forbrugerne

Vandforbrug 2018

Det samlede vandforbrug i 2018 for de 166 husstande i Øster Alling var i 41704 m3.