Øster Alling vandværk leverer vand
til 166 forbrugere

Vandværket leverer ca. 38.424 m3 vand
til forbrugerne

- Vi tilbyder fremover at sende en sms til vores kunder, hvis der fx er ledningbrud, gravearbejde 
eller midlertidig lukning af vandet i dit lokalområde (hvis du modtager vand fra AquaDjurs).

Tilmeld/afmeld til på www.aquadjurs.dk/selvbetjening/aquadjurs-sms

Med venlig hilsen
AquaDjurs